Συντήρηση κήπου

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Τοπίου και Κατασκευές

Η μελέτη και ο κατάλληλος σχεδιασμός είναι το κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση ενός όμορφου και λειτουργικού τοπίου. Τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κηποτεχνίας και η όποια παράληψή τους συχνά οδηγεί σε αποτελέσματα με ακατάλληλα αισθητικά η/και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Εμείς στις “Γεωτεχνικές Εφαρμογές”...

Read more...

Κήποι – Κατασκευή – Συντήρηση – Διακόσμηση

Στόχος μας είναι να εισάγουμε μια νέα αντίληψη και αισθητική στις υπηρεσίες κηποτεχνικού σχεδιασμού, αναδιαμόρφωσης, κατασκευής και συντήρησης τοπίων, πέρα από τον τυπικό εμπορικό χαρακτήρα, που εύκολα θα μπορούσε κανείς να υιοθετήσει. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας στοχεύουν ώστε η υλοποίηση του κάθε έργου να ανταποκρίνεται...

Read more...