Υπηρεσίες

Το προφίλ μας

Η Γεωτεχνικές Εφαρμογές είναι μια εταιρεία στον χώρο της γεωτεχνίας που δημιουργήθηκε από εξειδικευμένους ανθρώπους με ιδιαίτερη ευαισθησία γύρω από το περιβάλλον και την κηποτεχνία. Στόχος της εταιρείας είναι να εισάγει μια νέα αντίληψη και αισθητική στις υπηρεσίες κηποτεχνικού σχεδιασμού, αναδιαμόρφωσης, κατασκευής και...

Read more...

Υλοποίηση έργου

Κάθε νέο κηποτεχνικό έργο συντήρησης ή κατασκευής απαιτεί τη μελέτη ενός ειδικού, ενώ το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αντικατροπτίζει το θεωρητικό  υπόβαθρο στην πράξη. Ο βαθμός και η τεχνική προσέγγισης κάθε έργου προσδίδει και  ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Εμείς δεν ακολουθούμε τυποποιημένες μεθόδους, ακριβώς...

Read more...

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Τοπίου και Κατασκευές

Η μελέτη και ο κατάλληλος σχεδιασμός είναι το κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση ενός όμορφου και λειτουργικού τοπίου. Τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κηποτεχνίας και η όποια παράληψή τους συχνά οδηγεί σε αποτελέσματα με ακατάλληλα αισθητικά η/και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Εμείς στις “Γεωτεχνικές Εφαρμογές”...

Read more...

Κήποι – Κατασκευή – Συντήρηση – Διακόσμηση

Στόχος μας είναι να εισάγουμε μια νέα αντίληψη και αισθητική στις υπηρεσίες κηποτεχνικού σχεδιασμού, αναδιαμόρφωσης, κατασκευής και συντήρησης τοπίων, πέρα από τον τυπικό εμπορικό χαρακτήρα, που εύκολα θα μπορούσε κανείς να υιοθετήσει. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας στοχεύουν ώστε η υλοποίηση του κάθε έργου να ανταποκρίνεται...

Read more...

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Κάθε κήπος και εξωτερικός χώρος σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής, επιλέγοντας τις κατάλληλες ποικιλίες φυτών, μελετώντας και τοποθετώντας σωστά ένα αυτόματο αρδευτικό σύστημα για εξοικονόμηση νερού και πάντα σε συνδυασμό με τη λειτουργικότητα, την αισθητική...

Read more...