Υπολογισμός κόστους κήπου

Έκταση του χλοοτάπητα

Συνολική έκταση του κήπου

Αυτόματο Πότισμα
Ναί Όχι 

Εκσκαφή
Ναί Όχι 

Καθαρισμός χώρου από υπολείματα οικοδομικών υλικών
Ναί Όχι 

Εγκατάσταση υπόγειων καναλιών
Ναί Όχι 

Επιχωμάτωση με κηπαίο χώμα
Ναί Όχι 

Προσβασιμότητα του χώρου σε μηχανήματα και υλικά;
Ναί Όχι 

Τρόπος κατασκευής χλοοτάπητα
Έτοιμος χλοοτάπητας Χλοοτάπητας σποράς 

Επιθυμητό μέγεθος φυτών
Μικρό Μεσαίο Μεγάλο 

Όνομα

Your Email (required)

Your subject

Τηλέφωνο

Το κόστος των φυτών ποικίλλει (μέγεθος, ηλικία και είδος) και δεν μπορεί να προυπολογιστεί με ακρίβεια.

Παρατηρήσεις / Σχόλια: