Εταιρεία

Επαγγελματισμός

Η εταιρεία μας έχοντας απόλυτη κατανόηση στις ανάγκες των πελατών της ακολουθεί πιστά τα υψηλά επίπεδα ποιότητας, ολοκλήρωση έργου εντός χρονοδιαγράμματος και παράλληλα προσφέρει στους πελάτες της οικονομικά πακέτα υπηρεσιών.

Αισθητική χώρου

Πρίν την ανάθεση κάθε έργου η εταιρεία μας σας παρουσιάζει με το πως θα γίνει ο χώρος σας στο τέλος της αποπεράτωσης. Υψηλή ποιότητα 3D τρισδιάστατης προσομείωσης σας βοηθούν στην κατανόηση του χώρου.

Εξοικονόμηση νερού

Η Γεωτεχνικές Εφαρμογές στην προσπάθειά της να παρέχει υψηλού βαθμού υπηρεσίες προς τους πελάτες της, υιοθέτησε καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες εξασφαλίζουν τις πραγματικές ανάγκες άρδευσης  των φυτών ώστε  με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνεται  ευρωστία στα φυτά και παράλληλα μέγιστη εξοικονόμηση νερού.
Η λύση που σας προτείνουμε βασίζεται σε καινοτόμο και προοδευτικό σύστημα ως προς την αντίληψη της διαχείρισης του νερού, καθώς και σε μελέτη που έχει γίνει ειδικά για το συγκεκριμένο έδαφος, και τις μικροκλιματικές ιδιότητες της περιοχής σας (Γεωγραφικό μήκος και πλάτος).
Ο έλεγχος ποτίσματος πλέον ξεφεύγει από τα στενά όρια του κήπου σας και τις δυνατότητες του συμβατικού προγ/στη, και πλέον γίνεται με αμφίδρομη επικοινωνία μέσω Η/Υ  με ειδικό υλικολογισμικό ώστε να αναπροσαρμόζονται οι ποσότητες και οι συνθήκες ποτίσματος σε πραγματικό χρόνο.
 Συνοπτικά το σύστημα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:
·         Διακοπή λειτουργίας ποτίσματος κατά την στιγμή της βροχόπτωσης
·         Διακοπή λειτουργίας ποτίσματος όταν η ταχύτητα του αέρα ξεπερνά τα όρια που έχει ορίσει ο διαχειριστής του συστήματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται το ποσοστό εξάτμισης του νερού που υπό άλλες συνθήκες ξοδεύεται άδικα.
·         Διακοπή λειτουργίας ποτίσματος και αποστολή μηνύματος συναγερμού όταν ξεπεραστεί η προκαθορισμένη ποσότητα νερού.
·         Διακοπή λειτουργίας ποτίσματος σε περιπτώσεις παγετού
·         Διακοπή λειτουργίας ποτίσματος σε περίπτωση διαρροής  …κλπ
Όμως δεν είναι μόνο τα ηλεκτρονικά συστήματα που εξοικονομούν νερό. Βάση μελέτης που έχει εκπονηθεί ειδικά για τον κήπο σας αναπροσαρμόζονται όλες οι παράμετροι ποτίσματος, δηλαδή συχνότητα, ποσότητα, τεχνικές διαβροχής κ.λ.π  για τα οποία έως τώρα κανείς δεν προσπάθησε να εφαρμόσει στην πράξη.
Τα οφέλη είναι πολλαπλά (οικονομικά – οικολογικά) αφού η εξοικονόμηση νερού που επιτυγχάνεται στο σύνολο του έτους υπολογίζεται σε ποσοστά από 100%-200%.

Leave a reply

Fields marked with * are required